Conflicten tijdens vergadering: wat te doen?

Conflicten tijdens vergadering: wat te doen?

Tijdens een vergadering kunnen de gemoederen oplopen. Hoe ga je om met conflicten? Is het goed als een meeting escaleert of juist niet?

Je vindt niet iedere collega even aardig. Dat is meer dan logisch. Het kan zijn dat jouw persoonlijkheid botst met die van een collega of dat er tegenstrijdige belangen zijn. Wie weet zijn er wel uiteenlopende opvattingen? Hoe dan ook: op een bepaald punt ontstaan er conflicten en dan moet je daar goed mee om kunnen gaan.

Als er sprake is van een conflict tijdens een vergadering, dan reageren mensen vaak agressief. Soms wordt een conflict uitgesteld of wordt de persoon in kwestie genegeerd. Dit zijn geen effectieve benaderingen. Het conflict is niet opgelost en dus groeit de onrust.

Wanneer een conflict optreedt tijdens een vergadering, is het van belang dat het conflict zo snel mogelijk wordt geparkeerd. Kort na de vergadering volgt een conflicthanteringsgesprek met de persoon in kwestie. Vecht het conflict nooit uit in het openbaar (tijdens de vergadering) of via een onpersoonlijk medium als e-mail.

Aan een conflicthanteringsgesprek nemen twee of drie partijen deel: de twee ruziemakers en eventueel een bemiddelaar. Tijdens zo’n gesprek wordt er een lijstje gemaakt van alle knelpunten. Bij ieder knelpunt wordt een oplossing geformuleerd, waar beide partijen achterstaan. Stel, dat een ruziemaker een halsstarrige houding heeft, vraag dan: “Wat zou je zelf willen doen om de samenwerking te verbeteren?”

Belangrijk is dat je zelf nooit door het lint gaat. Blijf kalm bij een conflict. Er zijn verschillende technieken om te voorkomen dat de bom ontploft. Tel tot tien, geef concreet aan wat jij wil en krop je ergernis niet op.

Leestip:
Effectief vergaderen doe je zo