Blog

Blogs

Internationaal vergaderen:
alles over cultuurverschillen

Ben je met je bedrijf de grens over gegaan? Of werk je bij een internationale onderneming? Dan heb je bij het internationaal zaken doen ongetwijfeld met cultuurverschillen te maken. Misverstanden en ergernissen kunnen bij gebrek aan culturele bewustwording de kop op steken. Bereid je voor en voorkom zo ongemakkelijke situaties.

 

Een andere vergadercultuur

Elk land heeft zijn eigen vergadercultuur met bijbehorende do’s en dont’s. Iedere cultuur heeft zijn eigen spelregels als het gaat om vergaderen. Om effectief samen te werken met andere culturen moet je je bewust zijn van je eigen cultuur en heb je kennis nodig over de andere cultuur. 

Als je je verdiept in de cultuur van een ander ga je ook vanzelf met andere ogen naar de Nederlandse cultuur kijken. Het verruimt je blik. Als Nederlanders beschouwen wij bepaalde dingen als vanzelfsprekend, maar ze kunnen op anderen heel anders overkomen. Interculturele samenwerking kan heel verrijkend zijn voor alle partijen. 

Internationale meeting Bar Beton

De koetjes en kalfjes: wel of niet doen?

In sommige landen is het ongepast om een vergadering te beginnen met praten over koetjes en kalfjes. In Duitsland bijvoorbeeld, is het niet gewenst om te praten over van alles en nog wat, behalve over zaken. In andere culturen getuigt het praten over koetjes en kalfjes juist van respect. Net zoals het informeren naar iemands omstandigheden en familie, dat kan in bepaalde culturen echt niet en in andere culturen is het juist een must om vertrouwen te winnen.

Handen schudden vergadering Bar Beton

Culturele normen en waarden

Elk land heeft zo zijn eigen normen en waarden en omgangsvormen. In Italië wordt je geacht altijd de hand te schudden van de persoon met wie je een meeting hebt. In sommige gevallen kan daar ook een omhelzing of een kus op de wang bij komen. In bijvoorbeeld sommige Arabische landen is het totaal ongepast om als een man en een vrouw elkaar de hand schudden. 

 

Nederlandse directheid

Het is wellicht algemeen bekend dat Nederlanders heel direct zijn. Het is een typische Nederlandse eigenschap. Nederlanders zijn over het algemeen heel direct in de manier van spreken maar ook in de manier van feedback geven. In Nederland is over het algemeen ja echt ja en nee echt nee. Dit in tegenstelling tot de meeste andere culturen. In andere culturen is de communicatie juist indirect en impliciet, om in harmonie met anderen te leven. 

 

Eigen mening

Is het geven van je eigen mening in Nederland juist essentieel om serieus genomen te worden? In bijvoorbeeld Azië is het geven van je mening not done. Het kan zelfs zo zijn dat er in bepaalde landen ja wordt gezegd, maar nee bedoelt wordt. De Nederlandse assertiviteit wordt niet overal ter wereld gewaardeerd. Het is raadzaam om je te verdiepen in de cultuur van de ander, om misverstanden en miscommunicatie te voorkomen. 

Handen schudden meeting Bar Beton

Opbouwen van vertrouwen

In bepaalde landen is het opbouwen van een relatie en werken aan een vertrouwensband bijna belangrijker dan de deal. Er zijn voorbeelden dat bepaalde deals niet door zijn gegaan en opdrachten niet binnengehaald zijn vanwege het gebrek aan relatie en vertrouwensband. Werk eerst aan het opbouwen van de relatie en kom niet gelijk ter zake. Nederland is best een individualistisch en taakgericht land. Als je geen of niet voldoende werkt aan het opbouwen een band, kan dat zakelijk duur komen te staan. 

 

Intercultureel vergaderen

Tijdens vergaderingen kunnen cultuurverschillen leiden tot vervelende en ongemakkelijke situaties. In Nederland weten we precies wie er om de tafel zit en wat de functie van die persoon is. In andere landen kunnen er mensen bij de vergadering aanwezig zijn die niets te maken hebben met het onderwerp. Het kan lastig zijn om te bedenken wat deze persoon bij de vergadering doet. 

Oogcontact maken is in sommige culturen een must en in andere culturen not done. In bepaalde landen is het aankijken van bijvoorbeeld je leidinggevende heel ongepast. In Nederland is het juist wel gepast om iemand aan te kijken. Het niet aankijken van personen kan als onbeleefd, verlegen, of niet assertief genoeg ervaren worden. 

Bar Beton vergaderlocatie

Zie cultuurverschillen als uitdaging

Er zijn nog talloze voorbeelden te geven van cultuurverschillen in de zakelijke wereld. Maar de essentie is duidelijk, verdiep je eerst in de andere cultuur alvorens je intercultureel zaken doet. Wil je een meeting echt laten slagen, een deal sluiten of een opdracht binnen halen? Kijk dan in de culturele spiegel en je zult zien…. het zal je lukken.

 

Vergaderlocatie in Utrecht

Zoek je een vergaderlocatie die goed bereikbaar is, ook voor internationale meetings? Dan is Utrecht de perfecte place to be. Omdat wij over twee vergaderlocaties beschikken is er altijd wel een ruimte bij die perfect past bij je meeting. Komt je (internationale) bezoek van Amsterdam of Schiphol? De Intercity brengt hen in korte tijd op Utrecht Centraal, waar Bar Beton prachtige vergaderzalen heeft. 

Komt je bezoek via de snelweg? Aan de ring bij Utrecht is onze tweede vergaderlocatie gelegen, perfect bereikbaar via de snelweg. 

 

Meer informatie over vergaderen bij Bar Beton?

Wil je meer weten over de mooie vergaderzalen bij Bar Beton? Bekijk hier alvast onze vergaderzalen, of neem contact op.

Vraag een vrijblijvende offerte aan